Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

vật_liệu_không_cháy_lan

vật liệu không cháy lan là các vật liệu đã được xử lý bằng các hóa chất chống cháy để có khả năng ngăn ngừa cháy lan và cả khói độc phát sinh

Load More