Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

vật liệu khó bắt cháy

vật liệu khó bắt cháy là các vật liệu làm từ các nguyên liệu có khả năng không cháy hay được xử lý bằng các hóa chất chống cháy để đạt được khả năng khó bắt cháy