Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

firegreen_fire_retardants_impregnation_for_wood

firegreen_fire_retardants_impregnation_for_wood is a process of treating wood with impregnation named Firegreen by MIVIKO to make wood resistant to fire.

Load More