Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải nội thất chống cháy

vải nội thất chống cháy là các loại vải được sản xuất có khả năng khó bắt lửa, ngăn cháy lan. Nhiều vải nội thất chống cháy do Miviko sản xuất và cung cấp trên thị trường