Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải không cháy cho nội thất

vải không cháy cho nội thất là các loại vải chống cháy, ngăn cháy lan được sử dụng trong nội thất nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ cho người sử dụng