Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải kháng cháy

vải kháng cháy là vải qua xử lý hóa học bằng các chất kháng cháy hoặc được cấu tạo từ các sợi đặc biệt có khả năng kháng lửa. MIVIKO là nhà cung cấp vải kháng cháy tại Việt Nam