Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

vật_liệu_không_bắt_cháy

vật_liệu_không_bắt_cháy là các vật liệu dễ cháy nhưng đã được xử lý bằng các hóa chất đặc biệt để có khả năng không bắt cháy và ngăn ngừa phát sinh khói độc hại.
vật_liệu_không_bắt_cháy cũng có thể làm từ những vật liệu hoàn toàn không bắt lửa như thạch cao, xi-mang…

Load More