Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

vật liệu chống cháy lan

vật liệu chống cháy lan là các vật liệu có khả năng ngăn chặn sự lan truyền của ngọn lửa, chúng còn được gọi là vật liệu chống cháy thụ động