Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

thảm ngăn cháy

thảm ngăn cháy là các loại thảm có khả năng ngăn ngừa cháy lan hoặc khó bắt cháy do đã được MIVIKO xử lý bằng các hóa chất chống cháy