Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

mdf_không_bắt_cháy

MDF không bắt cháy là các loại ván MDF thông thường nhưng được xử lý thêm bằng các hóa chất chống cháy đặc biệt hay sơn chống cháy để có khả năng ngăn lửa và không sinh khói độc, phù hợp với các tiêu chuẩn chống cháy. MIVIKO là nhà cung cấp MDF không bắt cháy

Load More