Skip to content

VPGD: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline: 0787129988

chống cháy thụ động

Vật liệu chống cháy thụ động như gỗ chống cháy, vải, rèm, thảm chống cháy,… có vai trò quan trọng trong việc kép dài thời gian cứu hỏa và sơ tán khi xảy ra cháy nổ.