Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải không cháy

Vải không cháy là vải đã qua xử lý hóa học hoặc được cấu tạo từ các sợi đặc biệt có khả năng kháng lửa