Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải không băt cháy

vải không bắt cháy là các loại vải có khả năng chống cháy cao do được xử lý bằng các hóa chất chống cháy