Skip to content

Office: Bien Hoa Industrial Zone No. 1, Road No. 09, An Binh ward, Bien Hoa City, Dong Nai province, Viet Nam

Hotline: 0787129988

vải chống cháy xuất khẩu

vải chống cháy xuất khẩu là các loại vải được xử lý bằng các hóa chất chống cháy, đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nước ngoài